Projekt címe:       Akkor szereted, ha ismered

 

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00533

 

Kedvezményezett neve:    "KIWANIS" Női Klub Marcali - Humanitárius és Karitatív Egyesület

Szerződött támogatás összege: 5 940 000Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tényleges fizikai befejezése: 2021.12.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt megvalósításánál közvetlen célcsoportunk, a városban óvodai nevelésben és iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók, az ifjúság, a fiatal felnőttek és kisgyermekes családok. Különös figyelmet kívánunk fordítani a célcsoportunk hátrányos helyzetű tagjainak bevonására. A széles korosztályt felölelő célcsoportunk tagjainak interaktív, széles körű digitális eszközhasználatra épülő programjainkkal elő kívánjuk segíteni múltunk megértését, közösségi tudásunk fennmaradását a helyi társadalom megújulása érdekében. Célcsoportunk valamennyi korosztályának megmozgatása hozzájárul a közösségi kohézió erősítéséhez, a helyi identitástudat növeléséhez, melynek egyik alapja múltunk, hagyományink, településünk megismerése, közös élmény keretében.

 

Az „Értsd meg a múltat, alakítsd a jövőt” pályázat keretében programok segítségével egy olyan hagyományokat őrző, ugyanakkor megújulásra képes, környezettudatos, a térség adottságaihoz alkalmazkodni tudó helyi közösség jön létre, amely képes saját erőforrásainak felhasználásával egy élhető város lakosává válni.

 

A projekt megvalósításával hozzá járulunk közös történelmi múltunk felelevenítéséhez, megőrzéséhez, helyi kultúránk tovább fejlesztéséhez. A programok célja a szabadidő minőségi eltöltése gyermekek, fiatalok, családok számára egyaránt, amellyel a közösségi kohéziót tovább erődíthetjük. A közösség fejlesztés által a társadalmi háló tovább erősödik.

 

 

A projekt keretében a cél elérése érdekében, az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

  1. Könnyűzenei koncert fiataloknak, felnőtteknek
  2. Könnyűzenei koncert kisgyermekeknek (interaktív forma)
  3. Non formális tanulási formák rendezvény szervezése

 

A fejlesztés várható eredményei: